Jedna z majątkowych metod wyceny udziałów

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie sprawę z tego iż wartość udziałów w jego firmie stale może się zmieniać. Dlatego też podstawowym działaniem każdego z inwestorów powinna stać się samodzielna wycena wartości wewnętrznej udziałów. Jedynie w ten sposób będzie on mógł określić kiedy udziały przedsiębiorstwa są niedowartościowane, bądź też kiedy ich wartość jest zbyt duża.

Różne opcje wyceny

Wycena udziałów nie jest trudna, jednakże i tak stale popełniane są przy niej liczne błędy. Wycenę można dokonać na kilka sposobów. Do tych najważniejszych z nich należą metody majątkowe oraz dochodowe i mnożnikowe. Jednakże nie jest prawdą to, aby wystarczyło do wzorów podstawić konkretne wartości. Większość inwestorów stale popełnia błędy przy tego rodzaju operacjach. I nie chodzi tutaj tylko o tych, którzy są początkujący w danej branży, ale o to, że prawa regulujące te kwestie bywają dla niektórych dość skomplikowane. Postaramy się Wam przybliżyć teraz niektóre ze sposobów, według jakich może być prowadzona wycena udziałów. Przyjrzymy się teraz wycenie według wartości rzeczywistych pozycji niematerialnych. Wartość firmy, jaką określa wycena jest kwotą, która jest zapłacona ponad faktyczną wartość aktywów netto. Dlatego też w pierwszej kolejności należy wycenić aktywa netto, a następnie dodać do nich tą premię. Aktywa mają być wycenione przez spółkę przejmującą firmę, która wnosi do niej taki kapitał. Warto również zwrócić uwagę na spółkę kapitałową. W tym przypadku trudno identyfikować której ze spółek wiedzie się najsłabiej i którą to można byłoby odłączyć od majątku.

Istotnym elementem w wycenia wartości rzeczywistej pozycji niematerialnych są znaki towarowe oraz marki. Jeśli nie generują one wartości bądź też jest ona zbyt niska, to przedsiębiorca może je odpisać, czyli wpisać we właściwą pozycję bilansową wartość zero. Tutaj można mówić także o tym, że wartość tych aktywów często jest znacznie przeceniana. Z czasem jednak takie wartości w firmie się zużywają, a więc ich wartość będzie malała. Takie przeszacowania konkretnych wartości przy tym, gdy prowadzone są wyceny udziałów powoduje zawyżenie wartości w sprawozdaniu finansowy, oraz zawyżenie majątku.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Zostaw odpowiedź

Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...