Umiejętność asertywności w czasie pracy

Asertywność to bardzo ważna cecha zarówno w życiu prywatnym a także zawodowym. Jednocześnie nie zawsze posiada się naturalne predyspozycje, które pozwalają na asertywne zachowania. Takie osoby mogą jednak nauczyć się pewnych technik czy też zdobyć pewne umiejętności, które pozwalają na lepsze reagowanie, które pozwala zachować asertywność.

Jednym z ważnych elementów zdobywania umiejętności asertywności jest dopasowanie treningu do indywidualnych predyspozycji. Każdy trening asertywności winien być właściwie dopasowany do typu osobowości, jeśli ma być skuteczny. Dopasowanie danego treningu do indywidualnych potrzeb wymaga między innymi dobrego poznania własnego charakteru, co pozwala na rozwijanie właściwych umiejętności, które pozwalają na redukowanie nadmiernej uległości. Przy realizowaniu zachowań asertywnych ważne jest między innymi posiadanie świadomości dotyczących zachowań w ramach rozmowy czy też w ramach zachowań wykazywanych na co dzień przez daną osobę.

Umiejętności rozmowy

Oprócz zwiększenia pewności siebie a także lepszego reagowania na różnego rodzaju działania manipulacyjne ważne jest również by trening asertywności obejmował również zdobywanie umiejętności odpowiedniego prowadzenia rozmowy. W tym względzie trening asertywności pozwala miedzy innymi na nauczenie się przydatnych zwrotów, które pozwalają na ograniczenie przymusu, czy agresywności ze strony osób wymuszających pewne zachowania.
W ramach trenowania asertywności można między innymi nauczyć się szukania konsensusu, który będzie jednocześnie zapewniał realizowania własnych potrzeb przy jednoczesnym braku całkowitego negowania wymagań stawianych przez inną osobę. Dowiedz się więcej o trenowaniu asertywności dzięki http://www.imigomo.com/blog/73-asertywnosc-w-pracy-trening-asertywnosci

Własne postępowanie

W ramach realizowania treningu asertywności ważne jest również poznawanie samego siebie, co znów dotyczy poznawania własnych zachowań w stosunku do komunikatów, które mogą pojawiać się w ramach prowadzonej komunikacji. Jednocześnie w wielu przypadkach określone zachowania innych osób są wynikiem zarówno niewłaściwego realizowania przekazu werbalnego, jak też niespójności pomiędzy przekazem werbalnym oraz niewerbalnym.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/5 (0 votes cast)

Zostaw odpowiedź

Yahoo finance API is not available right now, please try again soon...